Help Print this page 

Document C2017/081/08

Title and reference
Покана за представяне на кандидатури 2017 г. — Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) (Текст от значение за ЕИП. )

OJ C 81, 16.3.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 81/8


Покана за представяне на кандидатури 2017 г.

Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 81/08)

Днес се публикува поканата за представяне на кандидатури „Здраве – 2017 г.“ в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) (1)

Настоящата покана съдържа следните части:

Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти

Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за функционирането на неправителствени организации (безвъзмездни средства за оперативни разходи)

Крайните срокове за подаване на предложения онлайн са, както следва: 15 юни 2017.

Цялата информация, включително Решението на Комисията от 26 януари 2017 г. относно приемане на работна програма за 2017 г. за изпълнение на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) и относно подбора, отпускането и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази програма, могат да се намерят на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Сhafea) на:

http://ec.europa.eu/chafea/


(1)  Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 1).


Top