Help Print this page 

Document 52015JC0032

Title and reference
СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗA ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ относно участието на Европейския съюз в различни организации за сътрудничество за предотвратяване и борба с тероризма

JOIN/2015/032 final
Multilingual display
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.