Help Print this page 

Document L:2012:362:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 362, 31 декември 2012г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 31/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.362.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 362

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
31 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top