Help Print this page 

Document L:2007:334:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 334, 19 декември 2007г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Dates
  • Date of document: 19/12/2007
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 334

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
19 декември 2007 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/817/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

1

Размяна на писма

3

Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

7

 

 

2007/818/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица

25

Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица

26

 

 

2007/819/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

45

Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

46

 

 

2007/820/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица

65

Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица

66

 

 

2007/821/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи

84

Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи

85

 

 

2007/822/EO

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи

96

Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи

97

 

 

2007/823/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи

108

Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи

109

 

 

2007/824/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи

120

Размяна на писма

121

Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи

125

 

 

2007/825/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година за подписване на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи

136

Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи

137

 

 

2007/826/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 ноември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица

148

Споразумение между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица

149

 

 

2007/827/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 ноември 2007 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи

168

Споразумение между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи

169

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top