Help Print this page 

Document L:2007:203:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 203, 03 август 2007г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Dates
  • Date of document: 03/08/2007
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 203

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
3 август 2007 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на договоритеза ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

 

Европейски парламент

 

 

2007/523/ЕО, Евратом

 

*

Окончателно приемане на коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за 2007 финансова година

1

 

 

2007/524/ЕО, Евратом

 

*

Окончателно приемане на коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за 2007 финансова година

37

 

 

2007/525/ЕО, Евратом

 

*

Окончателно приемане на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за 2007 финансова година

57

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Окончателно приемане на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година (OB L 77, 16.3.2007 г.)

92

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.Всички приходи, предвидени в член 18, параграф 1 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top