Help Print this page 

Document C:2009:116A:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, CA 116, 21 май 2009г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/05/2009
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CA2009.116.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 116A

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
21 май 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

2009/C 116A/01

Обявление за открит конкурс — Служител по въпросите на информацията — Бюро за връзка/Брюксел — EF/TA/09/05

1


 

Поправка

2009/C 116A/02

Поправка на обявления за конкурси на общо основание EPSO/AD/163/09 — администратори (AD 6/AD 9) в областта на защитата на данните и EPSO/AST/90/09 — асистенти (AST 3) в областта на защитата на данните (ОВ C 98 A, 29.4.2009 г.)

3

2009/C 116A/03

Поправка на обявлението за конкурси на общо основание за съставяне на база данни, от която ще се набират преводачи(AD 5) с български език — EPSO/AD/166/09, и преводачи (AD 5) с румънски език — EPSO/AD/167/09 (ОВ C 93 A, 22.4.2009 г.)

4


 

2009/C 116A/04

ПРЕГЛЕД НА БРОЕВЕТЕ НА ОВ СЕРИЯ С А „КОНКУРСИ“

s3


BG

 

Top