Βοήθεια Εκτύπωση σελίδας 

ΕΕ – Τελευταία έκδοση

Για να επαληθεύσετε την ηλεκτρονική υπογραφή και τη γνησιότητα της ΕΕ, τηλεφορτώστε το αρχείο PDF της ηλεκτρονικής ΕΕ και την υπογραφή της, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το CheckLex. Η έντυπη έκδοση της ΕΕ έχει νομική ισχύ για τα τεύχη της ΕΕ που δημοσιεύθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2013, ημερομηνία θέσης σε ισχύ του κανονισμού (EΕ) αριθ. 216/2013.
ΗμερομηνίαΕΕΥπογραφή
18/11/2017L303 C391 L303 C391 
17/11/2017C388 C389 L301 L302 C390 C388 C389 L301 L302 C390 
16/11/2017CA386 L299 C386 C387 L300 CA386 L299 C386 C387 L300 
15/11/2017C385 L298 L297 C385 L298 L297 
14/11/2017L295 C383 C384 L296 L295 C383 C384 L296 
13/11/2017C382 C382 

Γρήγορη αναζήτηση: πληκτρολογήστε ελεύθερο κείμενο, αριθμό CELEX ή περιγραφείς. Χρησιμοποιήστε τα "" για να λάβετε αποτελέσματα που αντιστοιχούν ακριβώς στο κείμενο που αναγράψατε.

Εύρεση αποτελεσμάτων ανά

Σμίκρυνση
Είδος

Πρόσφατες εκδόσεις

ΡυθμίσειςΣμίκρυνση