Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt
Vaicājums: (BF = "32009L0101" AND DD = 01/07/2013) OR (RESOURCE_LEGAL_CORRECTS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0101" AND DD >= 01/07/2013 AND DD < 25/10/2016 AND EMBEDDED_ACT_CONSOLIDATED_DATE <= 01/07/2013) OR ((RESOURCE_LEGAL_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0101" OR RESOURCE_LEGAL_IMPLICITLY_REPEALS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0101" OR RESOURCE_LEGAL_RENDERS_OBSOLETE_RESOURCE_LEGAL = "32009L0101" OR RESOURCE_LEGAL_REPLACES_RESOURCE_LEGAL = "32009L0101" OR RESOURCE_LEGAL_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0101" OR RESOURCE_LEGAL_PARTIALLY_SUSPENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0101" OR RESOURCE_LEGAL_AMENDS_RESOURCE_LEGAL = "32009L0101") AND DD > 01/07/2013 AND DD <= 25/10/2016), Meklēšanas valoda: latviešu
Rezultāta saglabāšana

Konsolidēts teksts: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/101/EK ( 2009. gada 16. septembris ) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Rezultāta saglabāšana

Labojums neattiecas uz valodu, kurā tiek meklēts.

OV L 283, 25.10.2013., 52./52. lpp. (MT)