Legislatívne postupy

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 

Sledujte životný cyklus právneho predpisu od jeho navrhnutia až po jeho schválenie.

Postup je vizuálne zobrazený na časovej osi. Môžete tak vidieť všetky úkony inštitúcií a orgánov zapojených do rozhodovacieho procesu.

Ak premiestnite kurzor na bod na časovej osi, zobrazia sa odkazy a informácie o rozhodnutiach jednotlivých inštitúcií a spôsobe, akým boli prijaté (zodpovedné oddelenia, právny základ atď.).