Prístup k právu Európskej únie

Legislatívne postupy

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Prijať / Odmietnuť

Sledujte životný cyklus právneho predpisu od jeho navrhnutia až po jeho schválenie.

Postup je vizuálne zobrazený na časovej osi. Môžete tak vidieť všetky úkony inštitúcií a orgánov zapojených do rozhodovacieho procesu.

Ak premiestnite kurzor na bod na časovej osi, zobrazia sa odkazy a informácie o rozhodnutiach jednotlivých inštitúcií a spôsobe, akým boli prijaté (zodpovedné oddelenia, právny základ atď.).