Nósanna imeachta reachtacha

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 

Lean saolré togra reachtaigh áirithe ón uair a sheoltar é go dtí go nglacfar an dlí críochnaitheach.

Is féidir dul chun cinn an nóis imeachta a fheiceáil ar an amlíne. Gach beart a dhéanann na hinstitiúidí agus na comhlachtaí éagsúla atá páirteach sa phróiseas cinnteoireachta, feicfear ar an amlíne é.

Tugann an amlíne eolas mionsonraithe faoi na cinntí a rinne gach institiúid, faoin modh cinnteoireachta a bhí acu, faoi na seirbhísí agus na ranna a bhí páirteach iontu agus faoin mbunús dlí atá le gach gníomh srl.