Seadusandlikud menetlused

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 

Jälgige konkreetse seadusandliku ettepaneku kujunemist ettepaneku esitamisest lõpliku õigusakti vastuvõtmiseni.

Ajagraafikul visualiseeritakse menetluse eri etapid. Esitatud on otsustusprotsessis osalevate institutsioonide ja asutuste kõik sekkumised.

Ajagraafiku kaudu on võimalik saada üksikasjalikku teavet iga institutsiooni otsuse ning selle kohta, kuidas otsus vastu võeti; kaasatud talituste ja osakondade kohta; akti õigusliku aluse kohta jne.