Lovgivningsprocedurer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Følg et lovforslag fra det øjeblik, det bliver fremsat, til den endelige retsakt vedtages.

Du kan følge proceduren på en tidslinje. Alle indgreb fra institutioner og organer, der deltager i beslutningsprocessen, er angivet.

Fra tidslinjen kan du få adgang til detaljerede oplysninger om hver institutions beslutninger, hvorfor de blev taget, af hvilke tjenestegrene og afdelinger, retsgrundlaget m.m.