prípravné akty EÚ

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 

Prípravné dokumenty viažuce sa k procesu prijímania právnych predpisov alebo rozpočtu.

Hlavné typy dokumentov:

 • legislatívne návrhy Komisie;
 • spoločné pozície Rady;
 • legislatívne a rozpočtové uznesenia a iniciatívy Európskeho parlamentu;
 • stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;
 • stanoviská Výboru regiónov.

Priamy prístup k dokumentom COM/JOIN a dokumentom SEC/SWD


* = Povinné políčko

Zobrazenie dokumentov podľa roku a mesiaca

 • Jan
 • Feb
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec
 • Všetko