Atti preparatorji tal-UE

Għajnuna Esporta l-PDF Ipprintja din il-paġna 

Dokumenti użati għat-tħejjija tal-leġiżlazzjoni tal-UE, li jinkitbu matul l-istadji differenti tal-proċess leġiżlattiv u baġitarju.

Tipi ta' dokumenti ewlenin

  • Proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni
  • Pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
  • Riżoluzzjonijiet u inizjattivi leġiżlattivi u baġitarji tal-Parlament Ewropew
  • Opinjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
  • Opinjonijiet tal-Kumitat tar-Reġjuni

Aċċess dirett għad-dokumenti COM/JOIN u SEC/SWD


* = Qasam rikjest

Aċċess skont is-sena