Sagatavošanā esošie ES tiesību akti

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 

Dokumenti, kas dažādos likumdošanas un budžeta procesa posmos izmantoti ES likumdošanas sagatavošanā.

Galvenie dokumentu veidi

  • Komisijas likumdošanas priekšlikumi
  • Padomes kopējās nostājas
  • Eiropas Parlamenta likumdošanas un budžeta rezolūcijas un iniciatīvas
  • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumi
  • Reģionu komitejas atzinumi

Tieša piekļuve COM/JOIN un SEC/SWD dokumentiem


* = Jāaizpilda obligāti

Sadalījums pēc gada