Gníomhartha ullmhúcháin an Aontais

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 

Doiciméid a úsáidtear le reachtaíocht an AE a ullmhú agus a chruthaítear sna céimeanna éagsúla den phróiseas reachtach agus buiséadach.

Na príomhchineálacha doiciméid

  • Tograí reachtacha ón gCoimisiún
  • Comhsheasaimh ón gComhairle
  • Rúin agus tionscnaimh reachtacha agus bhuiséadacha ó Pharlaimint na hEorpa
  • Tuairimí ó Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
  • Tuairimí ó Choiste na Réigiún

Dír-rochtain ar dhoiciméid COM/JOIN agus SEC/SWD


* = Réimse éigeantach

Rochtain de réir bliana