EU:n valmisteluasiakirjat

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

EU:n lainsäädännön valmisteluun liittyy monentyyppisiä asiakirjoja, joita tuotetaan lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyn eri vaiheissa.

Keskeiset asiakirjatyypit

  • Komissio: lainsäädäntöehdotukset
  • Neuvosto: yhteiset kannat
  • Euroopan parlamentti: lainsäädäntöön ja talousarvioon liittyvät päätöslauselmat ja aloitteet
  • Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: lausunnot
  • Alueiden komitea: lausunnot

Siirry suoraan yksittäiseen COM-, JOIN- tai SEC-/SWD-asiakirjaan


* = Pakollinen kenttä

Vuosiluettelo