Sammanfattning av EU-lagstiftningen

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Sammanfattningarna av EU-lagstiftningen beskriver de vikigaste aspekterna av EU:s lagstiftning, politik och verksamhet. De är lättlästa och konkreta och riktar sig till den intresserade allmänheten. Sammanfattningarna gäller EU:s 32 viktigaste politikområden.


Sammanfattningar efter politikområde