Povzetki zakonodaje EU

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 

Spletna stran „Povzetki zakonodaje EU“ predstavlja glavne vidike zakonodaje Evropske unije (EU) zgoščeno, razumljivo in nepristransko. Ponuja nam približno 3 000 povzetkov evropske zakonodaje, razdeljeni pa so na 32 tematskih področij, ki ustrezajo dejavnostim Evropske unije.


Povzetki po področjih

  • Avdiovizualno področje in mediji
  • Boj proti goljufijam
  • Carina
  • Človekove pravice
  • Energija
  • Gospodarske in denarne zadeve
  • Humanitarna pomoč
  • Informacijska družba
  • Institucionalne zadeve
  • Izobraževanje, usposabljanje, mladina, šport
  • Javno zdravje
  • Kmetijstvo
  • Konkurenca
  • Kultura
  • Notranji trg
  • Obdavčenje
  • Okolje in podnebne spremembe
  • Podjetništvo
  • Politika zaposlovanja in socialna politika
  • Pomorske zadeve in ribištvo
  • Potrošniki
  • Pravica, svoboda in varnost
  • Promet
  • Proračun
  • Raziskave in inovacije
  • Razvoj
  • Regionalna politika
  • Širitev
  • Varnost živil
  • Zunanja in varnostna politika
  • Zunanja trgovina
  • Zunanji odnosi