Povzetki zakonodaje EU

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 

Spletna stran „Povzetki zakonodaje EU“ predstavlja glavne vidike zakonodaje Evropske unije (EU) zgoščeno, razumljivo in nepristransko. Ponuja nam približno 3 000 povzetkov evropske zakonodaje, razdeljeni pa so na 32 tematskih področij, ki ustrezajo dejavnostim Evropske unije.


Povzetki po področjih

 • Avdiovizualno področje in mediji
 • Boj proti goljufijam
 • Carina
 • Človekove pravice
 • Energija
 • Gospodarske in denarne zadeve
 • Humanitarna pomoč in civilna zaščita
 • Informacijska družba
 • Institucionalne zadeve
 • Izobraževanje, usposabljanje, mladina, šport
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje in podnebne spremembe
 • Podjetništvo
 • Politika zaposlovanja in socialna politika
 • Pomorske zadeve in ribištvo
 • Potrošniki
 • Pravica, svoboda in varnost
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in inovacije
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Varnost živil
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanja trgovina
 • Zunanji odnosi