Il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qosor

Għajnuna Esporta l-PDF Ipprintja din il-paġna 

It-taqsiriet tal-leġiżlazzjoni tal-UE jinformaw dwar l-aspetti ewlenin tal-leġiżlazzjoni Ewropea, politiki u attivitajiet b’mod ċar, li jinqara faċilment u b'mod konċiż. Dawn it-taqsiriet huma maħsuba għal udjenza ġenerali, mhux speċjalizzata, u jkopru 32 suġġett skont l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea.


Taqsiriet skont is-suġġett

 • Affarijiet ekonomiċi u monetarji
 • Affarijiet Istituzzjonali
 • Affarijiet Marittimi u s-Sajd
 • Agrikoltura
 • L-ambjent u t-tibdil fil-klima
 • Baġit
 • Drittijiet tal-bniedem
 • Dwana
 • Edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ, sport
 • Enerġija
 • Ġustizzja, libertà u sigurtà
 • L-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili
 • Il-ġlieda kontra l-frodi
 • Impjiegi u politika soċjali
 • Intrapriża
 • It-tkabbir
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ estern
 • L-awdjoviżiv u l-midja
 • Politika barranija u tas-sigurtà.
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u innovazzjoni
 • Saħħa pubblika
 • Sigurtà fl-Ikel
 • Soċjetà tal-informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żvilupp