ES tiesību aktu kopsavilkumi

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 

ES tiesību aktu kopsavilkumos sniegts pārskats par svarīgākajiem ES likumdošanas, politikas un darbības aspektiem īsi, skaidri un viegli uztveramā valodā. Šie kopsavilkumi ir domāti plašai sabiedrībai (ne speciālistiem) un ir par 32 Eiropas Savienības darbības jomām.


Kopsavilkumi, sakārtoti pēc temata

 • Ārējās attiecības
 • Ārējā tirdzniecība
 • Ārpolitika un drošības politika.
 • Attīstība
 • Audiovizuālā joma un plašsaziņas līdzekļi
 • Budžets
 • Cilvēktiesības
 • Ekonomikas un monetārās lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība un civilā aizsardzība
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Institucionālie jautājumi
 • Izglītība, apmācība, jaunatne, sports
 • Jūrlietas un zivsaimniecība
 • Konkurence
 • Krāpšanas apkarošana
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālā politika
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un inovācijas
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tiesiskums, brīvība un drošība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide un klimata pārmaiņas