Achoimrí ar reachtaíocht an AE

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 

Is é a thugtar sna hAchoimrí ar reachtaíocht an AE eolas soiléir, sothuigthe, gonta ar na príomhghnéithe a bhaineann le reachtaíocht, beartais agus gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh. Tá na hAchoimrí seo dírithe ar an bpobal i gcoitinne agus níl siad dírithe ar lucht léitheoireachta faoi leith agus tá siad roinnte i 32 réimse ábhair a bhaineann le gníomhaíochtaí éagsúla an Aontais Eorpaigh.


Achoimrí de réir ábhair

 • Beartas eachtrach agus slándála
 • Beartas fostaíochta agus sóisialta
 • Beartas réigiúnach
 • Buiséad
 • Cabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta
 • Caidreamh eachtrach
 • Cánachas
 • Cearta an duine
 • Ceartas, saoirse agus slándáil
 • Closamharc agus meáin
 • Comhrac i gcoinne na calaoise
 • An Comhshaol agus an t-athrú aeráide
 • Cultúr
 • Custaim
 • Fiontraíocht
 • Forbairt
 • Fuinneamh
 • Gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadaíochta
 • Gnóthaí institiúideacha
 • Gnóthaí Muirí agus Iascach
 • Iomaíocht
 • Iompar
 • Margadh inmheánach
 • Méadú
 • Oideachas, oiliúint, óige, spórt
 • Sábháilteacht bia
 • Sláinte phoiblí
 • Sochaí na faisnéise
 • Taighde agus nuáil
 • Talmhaíocht
 • Tomhaltóirí
 • Trádáil eachtrach