ELi õigusaktide kokkuvõtted

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 

ELi õigusaktide kokkuvõtted tutvustavad Euroopa õiguse, poliitika ja tegevuse peamisi aspekte selgel, lihtsasti loetaval ning ülevaatlikul viisil. Need kokkuvõtted on mõeldud laiemale üldsusele (mitte spetsialistidele) ning hõlmavad Euroopa Liidu 32 tegevusvaldkonda.


Kokkuvõtted valdkondade kaupa

 • Areng
 • Audiovisuaalvaldkond ja meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus, koolitus, noored, sport
 • Humanitaarabi ja kodanikukaitse
 • Infoühiskond
 • Inimõigused
 • Institutsioonilised küsimused
 • Keskkond ja kliimamuutused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus ja rahandus
 • Maksustamine
 • Merendus ja kalandus
 • Pettustevastane võitlus
 • Põllumajandus
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijakaitse
 • Teadus ja innovatsioon
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Tööhõive ja sotsiaalpoliitika
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Väliskaubandus
 • Välissuhted
 • Õigus, vabadus ja turvalisus