Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Στη σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις κύριες πτυχές της νομοθεσίας, των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ με σαφή, ευανάγνωστο και ακριβή τρόπο. Η σύνοψη προορίζεται για το ευρύ, μη ειδικευμένο κοινό και καλύπτει 32 θέματα που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Περιλήψεις ανά θέμα