Resuméer af EU-lovgivningen

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Resuméer af EU-lovgivningen informerer om de vigtigste aspekter af EU's regler, politikker og aktiviteter på en klar, læservenlig og kortfattet måde. Resuméerne er tiltænkt en generel, ikkespecialiseret målgruppe og dækker 32 emneområder, som svarer til EU's aktiviteter.


Resuméer efter emne

 • Audiovisuelle medier og mediepolitik
 • Bekæmpelse af svig
 • Beskatning
 • Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik
 • Budget
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhvervspolitik
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og innovation
 • Fødevaresikkerhed
 • Humanitær bistand og civilbeskyttelse
 • Informationssamfundet
 • Institutionelle anliggender
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug
 • Maritime anliggender og fiskeri
 • Menneskerettigheder
 • Miljø- og klimaforandringer
 • Regionalpolitik
 • Retfærdighed, frihed og sikkerhed
 • Told
 • Transport
 • Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, sport
 • Udenrigshandel
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvidelse
 • Udvikling
 • Økonomi og valuta