Резюмета на законите на ЕС

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 

Резюметата на правни актове на ЕС предлагат ясна, разбираема и сбита информация за основните аспекти на европейското законодателство, политики и дейности. Те са предназначени за широка, неспециализирана аудитория и обхващат 32 тематични области, съответстващи на дейностите на Европейския съюз.


Резюмета по тематични области