Register över gällande unionslagstiftning

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Du kan söka i ämnesområdena för att hitta gällande EU-lagstiftning.

Viktigaste dokumenttyper

  • Avtal
  • Direktiv
  • Förordningar
  • Beslut

Registret innehåller också konsoliderade rättsakter.

pdf kapitel 01, kapitel 02, kapitel 03, kapitel 04, kapitel 05, kapitel 06, kapitel 07, kapitel 08, kapitel 09, kapitel 10, kapitel 11, kapitel 12, kapitel 13, kapitel 14, kapitel 15, kapitel 16, kapitel 17, kapitel 18, kapitel 19, kapitel 20.

Ladda ner alla pdf-filer

(05/05/2017)Visa
för